wzór 1 > - Oświadczenie hodowcy o stanie zdrowia i wadach zauważonych u szczeniąt

wzór 2 > - Wniosek o wydanie metryk bez przeglądu miotu


POTWIERDZENIE WYKONANIA ZNAKOWANIA
(PDF) >

Druk jest konieczny do potwierdzenia wykonania znakowania szczeniąt (tatuaż lub chip).

W przypadku tatuażu szczeniąt należy  przed jego wykonaniem pobrać numery u właściwego kierownika sekcji. Wykonanie tatuażu musi być potwierdzone przez osobę wykonującą zabieg.

W przypadku chipowania szczeniąt wykonanie zabiegu musi być potwierdzone przez lekarza weterynarii.


ZGŁOSZENIE MIOTU (PDF) >

Druk pomocny przy powiadamianiu Oddziału o urodzeniu szczeniąt.

Zgodnie z §16 pp. G Regulaminu Hodowli Psów Rasowych:  „w ciągu 14 dni powiadomić pisemnie właściciela reproduktora oraz kierownika sekcji w swoim Oddziale o urodzeniu się szczeniąt

Prosimy o zaznaczenie czy wyrażają Państwo zgodę na publikację informacji o miocie na naszej stronie internetowej i w czasopiśmie „PIES”


DANE WŁAŚCICIELA PSA/SUKI (PDF) >

Druk należy obowiązkowo dołączyć do metryki psa, przy rejestrowaniu go w ZKwP.


DANE WŁAŚCICIELA i współwłaściciela PSA/SUKI  (PDF) >

Ten druk dotyczy psów/suk, które będą stanowić współwłasność. Współwłaściciel psa również musi być członkiem ZKwP.

Druk należy obowiązkowo dołączyć do metryki psa, przy rejestrowaniu go w ZKwP.


WPIS NA LISTĘ REPRODUKTORÓW (PDF) >

Druk dla właścicieli psów, które spełniły wymagania Regulaminu Hodowli Psów Rasowych (rozdz. V, §13). 

Dotyczy tych psów, które nie figurują jeszcze na Oddziałowej Liście Reproduktorów.