Komunikaty
 

Informujemy, że zebrania ODDZIAŁOWEJ KOMISJI HODOWLANEJ odbywają się w każdą 1-szą środę miesiąca
o godz. 18.00