Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 17.02.2018 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Dorota Witkowska
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Andrzej Uberman
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Dominika Kubisz
Skarbnik Katarzyna Hordejuk
Sekretarz
Wioletta Nowak
Członkowie Zarządu Ewa Czarna
Małgorzata Kwapisz
Luiza Nilsson
Dorota Tomkiel-Balcar

 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Lubomir Borochowski
Zastępca Przewodniczącego Ewa Kozłowska
Członek Marta Górska
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Grażyna Kubisz
Z-ca Przewodniczącej Iwona Szramska
Sekretarz Agata Rozbiewska
Członkowie Tomasz Wojciechowski
Justyna Olech
   
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Kamila Smolska