Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 21.08.2021 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Jolanta Robaczyk
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Jarosław Mielnikiewicz
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Ewa Waszczuk
Skarbnik Radosław Sieciński
Sekretarz
Magdalena Niedźwiedź
Członkowie Zarządu Patrycja Frolenko
Dariusz Myślicki
Beata Soluch
Dorota Tomkiel-Balcar


 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Anna Ostrowska
Zastępca Przewodniczącego Małgorzata Gojtowska-Kot
Członek Dorota Naniewicz
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Zofia Piwowarska
Z-ca Przewodniczącej Justyna Reguła
Sekretarz Magdalena Ilukowicz-Chomiak
Członkowie Krzysztof Pietruszewicz
Anna Wantoch-Rekowska
   
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Magdalena Korkuć-Sawostianik