Władze oddziału wybrane na Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału w dniu 17.02.2018 r.
 
ZARZĄD ODDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu Dorota Witkowska
V-ce Przewodniczący d/s Organizacyjnych Andrzej Uberman
V-ce Przewodniczący d/s Hodowlanych Dominika Kubisz
Skarbnik Katarzyna Hordejuk
Sekretarz
Wioletta Nowak
Członkowie Zarządu Ewa Czarna
Krzysztof Janicki
Małgorzata Kwapisz
Luiza Nilsson

 
ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Lubomir Borochowski
Zastępca Przewodniczącego Ewa Kozłowska
Członek Marta Górska
 
 
ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodnicząca Grażyna Kubisz
Z-ca Przewodniczącej Iwona Szramska
Sekretarz Agata Rozbiewska
Członkowie Tomasz Wojciechowski
Justyna Olech
   
RZECZNIK DYSCYPLINARNY
  Kamila Smolska