Serdecznie zapraszamy Członków naszego Oddziału na
"Spotkanie Przedświąteczne", które odbędzie się dnia 20 grudnia 2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie naszego Oddziału.
 
Jeżeli ktoś z nas ma ochotę i dołożyć swoją "cegiełkę" w postaci przekąsek czy ciasta będzie nam bardzo miło i smacznie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na Najbardziej Utytułowanego Psa Oddziału Szczecin w sezonie wystawowym 2022.

Psy można zgłaszać w poszczególnych grupach wiekowych:
- Szczenięta
- Młodzież
- Psy dorosłe
- Weterany

Zgłoszeniem jest wypełniona tabela rankingu, którą wraz ze skanami kart ocen z wystaw oraz ewentualnie zdjęć z konkurencji finałowych, należy przesłać na adres e-mail: zkwpszczecinranking@gmail.com w terminie do dnia 10 lutego 2023 r.
Ogłoszenie wyników nastąpi podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału (data zostanie podana w późniejszym czasie)

Regulamin konkursu (DOC) >

Formularz zgłoszenia (DOC) >

WYNIKI KONKURSU NA NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANEGO PSA ODDZIAŁU SZCZECIN
Przedstawiamy całościowe wyniki Rankingu Oddziałowego 2021

WYNIKI (plik PDF) >

Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia do konkursu, jeszcze raz gratulujemy wszystkim oraz życzymy dalszych sukcesów wystawowych w tym roku.


DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Z dniem 14 marca 2022 otwarte biuro Oddziału Szczecin dla naszych członków dostępne wtorek, środa, czwartek 15.30 – 20.00

Wracają także tradycyjne przeglądy miotów. Prosimy o kontaktowanie się z kierownikami sekcji w tej sprawie.

Kontakt do kierowników ->

Informujemy także, że nie gwarantujemy wydawania metryk w dniu przeglądu.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich norm bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa oraz odkażanie rąk.

Przypominamy, że płatność w biurze TYLKO gotówką.


Wysokość składki za rok 2022 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585


INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Zgodnie z uchwalą Zarządu Głównego z dnia 25.07.2020 r. wprowadzony został obowiązek znakowania mikroczipem wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP po 01.01.2021 r.


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin