T E S T Y,  E G Z A M I N Y
więcej informacji w zakładce SZKOLENIE


Seminarium z zakresu obrony sportowej z Michałem Wiśniewskim licencjonowanym pozorantem ZKwP - Od przewodnika do zawodnika
Seminarium cykliczne, które zapoczątkowaliśmy już w roku 2018 dedykowane jest wszystkim miłośnikom kynologicznych sportów obronnych w ramach regulaminu IGP (dawne IPO). Seminarium odbędzie się w malowniczej miejscowości Krzywice w gminie Osina, dojazd ze Szczecina w kierunku Gdańska (około 57 km z centrum Szczecina). Zgłoszenia prosimy kierować wraz ze skanem dowodu wpłaty na adres Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów ZKwP w Szczecinie: oksp.szczecin@zkwp.pl
W zgłoszeniach prosimy o podanie imienia i nazwiska przewodnika oraz rasy, wieku oraz imienia psa. W przypadku osób towarzyszących lub obserwatorów prosimy wyłącznie o imię i nazwisko. Wpłaty prosimy kierować na konto ZKwP Oddział w Szczecinie nr konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585 z dopiskiem seminarium z Michałem Wiśniewskim 12-13.10.2019 r.
Wpłaty przyjmujemy do dnia 07.10.2019 r.
Koszt seminarium:
1. przewodnik z psem 2 dni - 330 zł
2. przewodnik z psem 1 dzień - 200 zł
3. obserwator 150 zł - 1 lub 2 dni.

Udział w seminarium ograniczony jest do max 12 przewodników z psami, przyjęcie zgłoszeń według kolejności wpłat !!! Udział obserwatorów bez psów jest nieograniczony. Osoba odpowiedzialna z ramienia ZKwP oddział Szczecin za organizację seminarium Tomasz Wojciechowski
Wysokość składki za rok 2019 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin
2020