Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY, który odbędzie się w dniu 8.08.2020 (sobota) w Szczecinie na terenie campusu BHiZ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul Janickiego 32.

Przegląd rozpocznie się o godz. 10:00.

Do przeglądu mogą przystąpić psy wszystkich ras. Sędzia oceniający psy: Andrzej Kaźmierski.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zaproszenia innych sędziów.

Z uwagi na przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 możemy ocenić ograniczoną liczbę psów, więc o przyjęciu na przegląd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Wypełniony FORMULARZ (plik PDF >) prosimy przesłać na adres oddziału: szczecin@zkwp.pl

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 4.08.2020 (wtorek), po zakończeniu przyjmowania formularzy przygotujemy rozpiskę godzinową dla uczestników przeglądu i prześlemy potwierdzenia do właścicieli psów mailem.

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone. Opłatę w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prosimy wpłacać na konto oddziału w terminie zapewniającym wpływ do dnia 4.08.2020.
Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu znajdują się na stronie www.zkwp.pl w zakładce „Regulaminy”.

Uwaga!
Przegląd hodowlany jest rozwiązaniem na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli. Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują do odwołania.
Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Zarząd Oddziału podjął decyzję o otwarciu biura oddziału dla członków od dnia 2 czerwca br. (wtorek) .

Sekretariat będzie przyjmował i wydawał dokumentację hodowlaną we wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00 - 19.00.

Wszelkie opłaty prosimy przekazywać na konto oddziału.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych tj. wejście do siedziby oddziału w maseczce i zachowanie wymaganej przepisami odległości od innych osób. Duża sala ze stolikami ustawionymi w odpowiedniej odległości jest do Państwa dyspozycji.

Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji daty i godziny spotkania. Dokumentację można tez zostawić w biurze oddziału.

Do odwołania utrzymujemy wystawianie metryk bez przeglądu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.

Testy i egzaminy planowane w roku 2020 – więcej informacji w zakładce „Szkolenie”

Wysokość składki za rok 2020 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin
2020