Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY, który odbędzie się w dniu 3.10.2020 (sobota) w Szczecinie na terenie campusu WBHiZ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul Janickiego 32.

Przegląd rozpocznie się o godz. 10:00.

Do przeglądu mogą przystąpić psy wszystkich ras. Sędzia oceniający psy: Andrzej Kaźmierski.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zaproszenia innych sędziów.

Z uwagi na przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 możemy ocenić ograniczoną liczbę psów, więc o przyjęciu na przegląd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Wypełniony FORMULARZ (plik PDF >) prosimy przesłać na adres oddziału: szczecin@zkwp.pl

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 28.09.2020 (poniedziałek), po zakończeniu przyjmowania formularzy przygotujemy rozpiskę godzinową dla uczestników przeglądu i prześlemy potwierdzenia do właścicieli psów mailem.

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone. Opłatę w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prosimy wpłacać na konto oddziału w terminie zapewniającym wpływ do dnia 28.09.2020.
Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu znajdują się na stronie www.zkwp.pl w zakładce „Regulaminy”.

Uwaga!
Przegląd hodowlany jest rozwiązaniem na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli. Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują do odwołania.
Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).


TESTY i EGZAMINY 2020


W dniu 26.09.2020 r. (sobota) zapraszamy na testy i egzaminy organizowane przez OKSP o/Szczecin, zapraszamy także na testy i ocenę wartości hodowlanej dla owczarków niemieckich.
Testy oraz egzaminy przeprowadzone zostaną w Szczecinie na ulicy Klemensa Janickiego 32 w Szczecinie. Na placu treningowym Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Sędzia: Jacek Lewkowicz
Sędzia dla owczarków niemieckich: Aleksander Skrzyński
Pozorant: Tomasz Wojciechowski
Kierownik egzaminu: Emilia Sadurska
Sekretariat: Dorota Trzybińska, Maja Cierniak

Rozkład czasowy testów i egzaminów:
08:00 - wyjazd na ślad z parkingu ZUT
10:30 - egzamin BH-VT oraz cz. B/IGP
12:30 - testy psychiczne oraz testy psychiczne i ocena wartości hodowlanej owczarków niemieckich
14:00 - cz. C/IGP

Prosimy o przyjazd na plac treningowy nie wcześniej niż 30 minut przed wskazanym czasem.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego i zeskanowanego druku karty oceny (egzaminu zdawanego przez psa/ testów) do pobrania ze strony Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP (https:/www.zkwp-szkolenia.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesłać na adres szczecin@zkwp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie oddziału Szczecin do 23.09.2020 (środa)

Opłaty:
egzamin BH-VT - 100zł
egzamin IGP/IFH - 150 zł
testy psychiczne - 130 zł
ocena kwalifikacji hodowlanej i testy dla owczarków niemieckich – 180,00 zł

Wpłaty prosimy kierować wyłącznie na konto oddziału 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585 w tytule proszę wpisać nazwę psa, imię i nazwisko przewodnika oraz rodzaj egzaminu/test.

UWAGA !
Psy przystępujące do egzaminów/testów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż). Do egzaminów wymagana jest zarejestrowana w oddziale macierzystym książeczka startowa psa. Do testów wymagany jest oryginał rodowodu. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I DO ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO

Osoba odpowiedzialna za organizację egzaminów i testów: Tomasz Wojciechowski - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia ZKwP Oddział w Szczecinie tel: 660-633-635

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Biuro oddziału jest otwarte dla członków Związku we wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00 - 19.00.

Wszelkie opłaty prosimy przekazywać na konto oddziału.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych tj. wejście do siedziby oddziału w maseczce i zachowanie wymaganej przepisami odległości od innych osób.

Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji daty i godziny spotkania.

Do odwołania utrzymujemy wystawianie metryk bez przeglądu miotu zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.

Testy i egzaminy planowane w roku 2020 – więcej informacji w zakładce „Szkolenie”

Wysokość składki za rok 2020 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin
2020