PRACA BIURA W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM

Do 17 grudnia włącznie biuro czynne we wtorki, środy i czwartki.

22, 23, 24 i 31 grudnia oraz 5 i 7 stycznia 2021 -
biuro nieczynne

29, 30 grudnia - biuro czynne. Od 12 stycznia 2021 r. wracamy do pracy.

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

OGRANICZENIE pracy biura oddziału dla członków Związku. Prosimy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę, wtorek, środa, czwartek 15:00 – 19:00.
Przy wejściu został zamontowany dzwonek (z prawej strony).


Wszelkie opłaty prosimy przekazywać na konto oddziału.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych tj. wejście do siedziby oddziału w maseczce i zachowanie wymaganej przepisami odległości od innych osób.

Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji daty i godziny spotkania.

Do odwołania utrzymujemy wystawianie metryk bez przeglądu miotu zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

PRZEGLĄDY HODOWLANE

Przeglądy hodowlane
w naszym oddziale do końca roku nie będą organizowane. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem oddziału.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.

Wysokość składki za rok 2020 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin