Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Szczecinie uprzejmie informuje, że PRZEGLĄD HODOWLANY, zaplanowany na dzień 23.05.2020 (sobota) nie odbędzie się z przyczyn od nas niezależnych.

Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY, który odbędzie się w dniu 6.06.2020 (sobota) na boisku w Lubieszynie.

Do przeglądu mogą przystąpić psy wszystkich ras. Sędzia oceniający psy: Andrzej Kaźmierski.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zaproszenia innych sędziów.
Psy zgłoszone na przegląd 23.05.2020 zostaną automatycznie przesunięte na nowy termin.

Z uwagi na przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 możemy ocenić ograniczoną liczbę psów więc o przyjęciu na przegląd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Wypełniony FORMULARZ (plik PDF >) prosimy przesłać na adres oddziału: szczecin@zkwp.pl

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 3.06.2020 (środa), po zakończeniu przyjmowania formularzy przygotujemy rozpiskę godzinową dla uczestników przeglądu.

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone. Opłatę w wysokości 580 zł prosimy wpłacać na konto oddziału w terminie zapewniającym wpływ do dnia 3.06.2020.
Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu znajdują się na stronie www.zkwp.pl w zakładce „Regulaminy”.

Kolejny przegląd hodowlany planujemy zorganizować w następnym miesiącu.

Uwaga!
Przegląd hodowlany jest rozwiązaniem na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli. Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują do odwołania.
Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną).

Z przykrością informujemy, że zaplanowane na ten rok wystawy psów rasowych:
27 i 28 czerwca 2020 r. Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych
27 czerwca 2020 r. Krajowa Wystawa Psów 2. Grupy FCI
28 czerwca 2020 r. Krajowa Wystawa Terierów
nie odbędą się z powodu ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19.

We are sad to inform that
the International Dog Show 27&28 June 2020
the FCI Group 2 National Show 27 June 2020
the Terrier National Show 28 June 2020
planned for this year
will not take place due to the restrictions concering the COVID-19 pandemic.

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Zarząd Oddziału podjął decyzję o otwarciu biura oddziału dla członków od dnia 2 czerwca br. (wtorek) .

Sekretariat będzie przyjmował i wydawał dokumentację hodowlaną we wtorki, środy i czwartki w godzinach 15.00 - 19.00.

Wszelkie opłaty prosimy przekazywać na konto oddziału.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych tj. wejście do siedziby oddziału w maseczce i zachowanie wymaganej przepisami odległości od innych osób. Duża sala ze stolikami ustawionymi w odpowiedniej odległości jest do Państwa dyspozycji.

Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji daty i godziny spotkania. Dokumentację można tez zostawić w biurze oddziału.

Do odwołania utrzymujemy wystawianie metryk bez przeglądu.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.Testy i egzaminy planowane w roku 2020 – więcej informacji w zakładce „Szkolenie”

Wysokość składki za rok 2020 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin
2020