TESTY I EGZAMINY


W dniu 30.01.2021 (sobota) zapraszamy na testy i egzaminy organizowane przez OKSP O/Szczecin.

Testy oraz egzaminy przeprowadzone zostaną w miejscowości Krzywice gmina Osina (Plac przy świetlicy wiejskiej).

Sędzia: Tadeusz Roszkiewicz
Kierownik egzaminu: Marta Górska
Pozorant: Tomasz Wojciechowski
Sekretariat: OKSP

Rozkład czasowy testów i egzaminów:
8:00 - cz. A/IGP
10:00 - egzamin BH-VT oraz cz. B/IGP
12:00 - testy psychiczne
14:00 - cz. C/IGP

Prosimy o przyjazd na plac treningowy nie wcześniej niż 30 minut przed wskazanym czasem.

Zgłoszenia w postaci wypełnionego i zeskanowanego druku karty oceny (egzaminu zdawanego przez psa/ testów) do pobrania ze strony Głównej Komisji Szkolenia Psów ZKwP (www.zkwp-szkolenia.pl) wraz z potwierdzeniem wpłaty prosimy przesłać na adres szczecin@zkwp.pl lub złożyć osobiście w sekretariacie oddziału (po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty).

Opłaty: egzamin BH-VT - 100zł, egzamin IGP/IFH - 150 zł, testy psychiczne - 130 zł.

Wpłaty prosimy kierować wyłącznie na konto oddziału
58 1020 4795 0000 9602 0155 3585
w tytule proszę wpisać nazwę psa, imię i nazwisko przewodnika oraz rodzaj egzaminu/test.

UWAGA !
Psy przystępujące do egzaminów/testów muszą być trwale oznakowane (chip/tatuaż). Do egzaminów wymagana jest zarejestrowana w oddziale macierzystym książeczka startowa psa. Do testów wymagany jest oryginał rodowodu. PRZYPOMINAMY O OBOWIĄZKU ZAKRYWANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ I DO ZACHOWANIA DYSTANSU SPOŁECZNEGO.

Osoba odpowiedzialna za organizację egzaminów i testów:
Tomasz Wojciechowski - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Szkolenia ZKwP Oddział w Szczecinie
tel: 660-633-635


DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

OGRANICZENIE pracy biura oddziału dla członków Związku. Prosimy wcześniej telefonicznie umówić się na wizytę, wtorek, środa, czwartek 15:00 – 19:00.
Przy wejściu został zamontowany dzwonek (z prawej strony).


Wszelkie opłaty prosimy przekazywać na konto oddziału.
Prosimy o przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych tj. wejście do siedziby oddziału w maseczce i zachowanie wymaganej przepisami odległości od innych osób.

Wpisy uprawnień hodowlanych do rodowodu - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Kierownikiem Sekcji daty i godziny spotkania.

Do odwołania utrzymujemy wystawianie metryk bez przeglądu miotu zgodnie z procedurą opisaną poniżej.

PRZEGLĄDY HODOWLANE

Przeglądy hodowlane
w naszym oddziale do końca roku nie będą organizowane. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z biurem oddziału.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.

Wysokość składki za rok 2021 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin