Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY KWALIFIKUJĄCY DO HODOWLI, który odbędzie się w dniu 08.12.2022 (CZWARTEK) o godz. 16:30 w Szczecinie w siedzibie Związku Kynologicznego w Polsce Oddział Szczecin, przy ulicy Aleje Jana Pawła II 44, 70-415 Szczecin.

Sędzia przeprowadzający przegląd Pan Piotr Król.

Wypełniony FORMULARZ (PDF do pobrania lub on-line >) prosimy przesłać na adres oddziału: szczecin@zkwp.pl

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 
06.12.2022 (wtorek)

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone. Opłatę w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prosimy wpłacać na konto oddziału w terminie zapewniającym wpływ do dnia 06.12.2022 r.
Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585
Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu znajdują się na stronie www.zkwp.pl w zakładce „Regulaminy”.

Uwaga!
Przegląd hodowlany jest rozwiązaniem na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli. Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują do odwołania.
Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną)

WYNIKI KONKURSU NA NAJBARDZIEJ UTYTUŁOWANEGO PSA ODDZIAŁU SZCZECIN
Przedstawiamy całościowe wyniki Rankingu Oddziałowego 2021

WYNIKI (plik PDF) >

Dziękujemy za tak liczne zgłoszenia do konkursu, jeszcze raz gratulujemy wszystkim oraz życzymy dalszych sukcesów wystawowych w tym roku.


DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Z dniem 14 marca 2022 otwarte biuro Oddziału Szczecin dla naszych członków dostępne wtorek, środa, czwartek 15.30 – 20.00

Wracają także tradycyjne przeglądy miotów. Prosimy o kontaktowanie się z kierownikami sekcji w tej sprawie.

Kontakt do kierowników ->

Informujemy także, że nie gwarantujemy wydawania metryk w dniu przeglądu.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich norm bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa oraz odkażanie rąk.

Przypominamy, że płatność w biurze TYLKO gotówką.


Wysokość składki za rok 2022 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585


INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Zgodnie z uchwalą Zarządu Głównego z dnia 25.07.2020 r. wprowadzony został obowiązek znakowania mikroczipem wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP po 01.01.2021 r.


CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).


KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin