Informacje dla uczestników Kursu dla kandydatów na asystentów kynologicznych.

Kurs rozpoczął się 29.01.2016, ostatni wykład zaplanowany jest na 09.04.2016. Kurs zakończy się egzaminem, który odbędzie się 16. i/lub 17.04.2016 (w zależności od ilości zdających).
Opłata za przystąpienie do egzaminu wynosi 70,00 zł.
Informujemy, że nie ma już możliwości zapisania się na kurs.
Poniżej podajemy szczegółowy program kursu.

Program kursu (PDF) >

Zarząd Oddziału informuje, że Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Oddziału zaplanowane zostało na dzień 11.03.2016 (piątek). Zebranie odbędzie się o godz. 18:00 w siedzibie Oddziału, Szczecin, Al. Papieża Jana Pawła II 44

Konkurs na Najbardziej Utytułowanego Psa
oddziału Szczecińskiego ZKwP w roku 2015.
Termin przyjmowania zgłoszeń:  15 lutego 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU >


Konkurs na Najbardziej Utytułowanego Psa Sportowego
oddziału Szczecińskiego ZKwP w roku 2015.
Termin przyjmowania zgłoszeń:  15 lutego 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU >


Badanie profilu DNA
Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.12.2014 r. podjął decyzję o wprowadzeniu od 01.01.2015 r. - jako jednego z wymogu hodowlanego -
badania profilu DNA oraz pochodzenia psów na podstawie analizy mikrosatelitarnego DNA i zatwierdził procedury / załączniki: nr 14, 14a. więcej >

UWAGA !  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.


Konkurs na Najbardziej Utytułowanego Psa
oddziału Szczecińskiego ZKwP w roku 2014.

REGULAMIN KONKURSU >


Konkurs na Najbardziej Utytułowanego Psa
oddziału Szczecińskiego ZKwP w roku 2013.
WYNIKI >

Konkurs na Najbardziej Utytułowanego Psa
oddziału Szczecińskiego ZKwP w roku 2012.
WYNIKI >

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Informujemy, że składka członkowska na rok 2015 wynosi 70 zł. Składki można opłacać w kasie oddziału lub na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585


 

Dog Shows in Szczecin
2016