WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW ODDZIAŁU

Zarząd Oddziału ZKwP w Szczecinie informuje, że Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenie Członków Oddziału odbędzie się w dniu 28 lipca 2021r o godz. 17:30 w CBK Ambasador aleja Wojska Polskiego 67.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć członkowie oddziału ZKwP w Szczecinie:
- z głosem decydującym - pełnoletni członkowie zwyczajni, posiadający co najmniej roczny staż w Związku; przed rozpoczęciem obrad otrzymują oni mandat, który kwitują na liście obecności,
- z głosem doradczym - członkowie władz naczelnych Związku, zaproszeni goście oraz członkowie zwyczajni, nie spełniający po wyższych wymogów.
Warunkiem udziału jest opłacona składka członkowska za rok 2021. Na miejscu w dniu zebrania nie będzie możliwości opłacenia składki.

Proponowany porządek obrad (PDF) >

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE

Z dniem 1 czerwca 2021 otwarte biuro Oddziału Szczecin dla naszych członków dostępne wtorek, środa, czwartek 15.30 – 20.00

Wracają także tradycyjne przeglądy miotów. Prosimy o kontaktowanie się z kierownikami sekcji w tej sprawie.

Kontakt do kierowników ->

Informujemy także, że nie gwarantujemy wydawania metryk w dniu przeglądu.

Prosimy o przestrzeganie wszelkich norm bezpieczeństwa tj. zakrywanie ust i nosa oraz odkażanie rąk.

Przypominamy, że płatność w biurze TYLKO gotówką.

UWAGA !  Nowy termin egzaminów

Testy i egzaminy Bh IGP
planowane są na 19.06.2021
Więcej informacji w zakładce „szkolenie”.

Zapraszamy na PRZEGLĄD HODOWLANY, który odbędzie się w dniu 19.06.2021 (sobota) w Szczecinie na terenie campusu WBHiZ Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego przy ul Janickiego 32.

Do przeglądu mogą przystąpić psy wszystkich ras. Sędzia oceniający psy: Andrzej Kaźmierski.
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zaproszenia innych sędziów.

Z uwagi na przepisy wprowadzone w związku z epidemią COVID-19 możemy ocenić ograniczoną liczbę psów, więc o przyjęciu na przegląd będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Wypełniony FORMULARZ (PDF do pobrania lub on-line >) prosimy przesłać na adres oddziału: szczecin@zkwp.pl

Zgłoszenia i opłaty prosimy przesyłać do dnia 10.06.2021 (czwartek), po zakończeniu przyjmowania formularzy przygotujemy rozpiskę godzinową dla uczestników przeglądu i prześlemy potwierdzenia do właścicieli psów mailem.

Przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia opłacone. Opłatę w wysokości 580 zł (rasy polskie 290 zł) prosimy wpłacać na konto oddziału w terminie zapewniającym wpływ do dnia 10.06.2021.
Numer konta: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

Szczegółowe informacje dotyczące przeglądu znajdują się na stronie www.zkwp.pl w zakładce „Regulaminy”.

Uwaga!
Przegląd hodowlany jest rozwiązaniem na czas obowiązywania ograniczeń skutkujących brakiem możliwości organizacji wystaw psów rasowych, a co za tym idzie – uzyskania na wystawach ocen kwalifikujących do hodowli. Wprowadzone „Zasady organizacji przeglądu hodowlanego” obowiązują do odwołania.
Regulacja ta nie zastępuje przeglądu kwalifikującego do hodowli, o którym mowa w § 9 pkt 4 Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.
Rasy objęte dodatkowymi wymaganiami (załącznik nr 10 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych) muszą mieć je wszystkie spełnione, aby przystąpić do przeglądu (uzyskać stałą kwalifikację hodowlaną)
 
INFORMACJE DLA HODOWCÓW

Zgodnie z uchwalą Zarządu Głównego z dnia 25.07.2020 r. wprowadzony został obowiązek znakowania mikroczipem wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP po 01.01.2021 r.

Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii oraz oświadczenie o stanie zdrowia szczeniąt i ewentualnych wadach (wzór 1 >), (wzór 2 >).
Zeskanowane dokumenty prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: szczecin@zkwp.pl
Zamówione druki hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po otrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >

2. Oryginały dokumentów potrzebnych do wystawienia metryk prosimy przesłać pocztą do biura oddziału, metryki wyślemy po ich otrzymaniu.

3. Wniosek o wydanie metryk rozpatruje Zarząd Oddziału.

4. Metryki są wypisywane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku hodowcy.

5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.Przedstawiamy ofertę "Prywatnego ubezpieczenia psa i kota". Pakiet obejmuje między innymi pokrycie kosztów leczenia, ubezpieczenie OC właściciela czy ubezpieczenie w przypadku śmierci zwierzęcia.

Więcej informacji (PDF) >

CERTYFIKATY PRZYDOMKA HODOWLANEGO

Wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl 

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat.
W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach:
elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej
drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). Wydrukowany certyfikat zostanie wysłany pocztą na adres właściciela oraz udostępniony również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie).Wysokość składki za rok 2021 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin