UWAGA !

DOSTĘPNOŚĆ BIURA ODDZIAŁU ZKwP W SZCZECINIE
w związku z obowiązującym w Polsce stanem zagrożenia epidemiologicznego

Do odwołania biuro oddziału będzie pracować we wtorki, środy, czwartki od godz. 15.00 do 19.00. Dostępne dla członków wyłącznie telefonicznie lub mailowo.

INFORMACJA DLA HODOWCÓW


Mając na względzie zalecenia o ograniczaniu kontaktów i sytuację epidemiologiczną na terenie całego kraju Zarząd Oddziału uchwałą z dnia 23.03.2020 wprowadza tymczasową procedurę wydawania metryk dla szczeniąt.

Procedura jest następująca:
1. Hodowca wypełnia wykupione w Oddziale: kartę miotu i kartę krycia, dołącza do nich protokół znakowania szczeniąt podpisany przez lekarza weterynarii. Następnie dokumenty te składa w biurze oddziału wraz z wnioskiem do Zarządu Oddziału o uznanie miotu.
Dokumenty hodowlane konieczne do wystawienia metryk oraz metryki prześlemy pocztą po potrzymaniu wpłaty na nasze konto zgodnie z cennikiem  - więcej >
2. Kopie dokumentów wymienionych w pkt.1. hodowca przesyła na adres email szczecin@zkwp.pl, a oryginały pocztą do biura oddziału.
3. Zarząd Oddziału rozpatruje wniosek, a o swojej decyzji powiadamia biuro oraz hodowcę.
4. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Zarządu biuro wysyła pocztą metryki do hodowcy.
5. Zalecamy kontakt telefoniczny z kierownikiem sekcji w celu powiadomienia o składaniu wniosku oraz z pracownikiem biura w celu ustalenia szczegółów odbioru czy przekazania dokumentów. Kontakt do kierowników sekcji na naszej stronie - więcej >

6. Procedura obowiązuje do odwołania.

Testy i egzaminy planowane w roku 2020 – więcej informacji w zakładce „Szkolenie”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w kraju, OKSP zmieniła termin organizacji najbliższych planowanych testów i egzaminów BH, PT, IPO na
10 maja 2020
Miejsce: Krzywice k/Goleniowa, sędzia: Tadeusz Roszkiewicz
Organizacja testów i egzaminów jest zależna od rozwoju sytuacji w kraju.


Wysokość składki za rok 2020 wynosi 70,00 zł. Można ją opłacić w kasie Oddziału lub roku na konto: PKO BP SA II O/Szczecin 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

KOMUNIKAT ZG ZKwP
w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >
 
 

Dog Shows in Szczecin
2020